Αποκατάσταση διαφραγματοκήλης - Αντιπαλινδρομική επέμβαση

Λαπαροσκοπική επέμβαση
Γαστρο-οισοφαγικής Παλινδρόμησης
Διόρθωση Διαφραγματοκήλης

 Η λαπαροσκοπική αντιπαλινδρομική επέμβαση είναι η αναγνωρισμένη χειρουργική μέθοδος θεραπείας της
γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης.

Η διαφραγματοκήλη εμφανίζεται όταν μέρος του στομάχου μετακινείται προς τον θώρακα. Όταν η διαφραγματοκήλη προκαλεί σοβαρά συμπτώματα ή είναι πιθανό να προκαλέσει επιπλοκές, τότε υπάρχει ένδειξη για χειρουργική επέμβαση.
Image

Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ)

Περιγραφή
Η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι μια χρόνια, συχνά προοδευτική κατάσταση, που προκύπτει από έναν χαλαρό κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα (ΚΟΣ), ο οποίος ανεπαρκεί επιτρέποντας την δίοδο γαστρικού υγρού ή/και χολής προς τον οισοφάγο ή την «παλινδρόμηση» από το στομάχι στον οισοφάγο. Η ΓΟΠ είναι μια συχνή πάθηση που επηρεάζει τουλάχιστον το 10% του πληθυσμού στις δυτικές χώρες και είναι η πιο συνηθισμένη διάγνωση στα εξωτερικά γαστρεντερολογικά ιατρεία.

Ενδείξεις επέμβασης

  • Εάν η φαρμακευτική θεραπεία δεν καταφέρει να ανακουφίσει τα συμπτώματα ή, εάν το φάρμακο ανακουφίσει ικανοποιητικά τα συμπτώματα, αλλά μόλις διακοπεί, τα συμπτώματα υποτροπιάζουν.
  • Η παλινδρόμηση με αναγωγές (volume reflux) ως κυρίαρχο σύμπτωμα αποτελεί ένδειξη για επέμβαση.
  • Μεγάλος αριθμός ασθενών προτιμά την επέμβαση είτε λόγω μη ανοχής των PPI ή αντί της δια βίου λήψης φαρμάκων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ασθενείς μικρότερης ηλικίας.
  • Όταν υπάρχει μεγάλου βαθμού ή συμπτωματική διαφραγματοκήλη απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση. Επίσης άτυπα συμπτώματα όπως επεισόδια εισρόφησης, βήχας ή βραχνή φωνή, εάν επιβεβαιωθεί η συσχέτιση με τεστ pHμετρίας, μπορούν να οδηγήσουν σε παρέμβαση.

Επιπλεον Πληροφοριες

Προεγχειρητικές εξετάσεις

Πριν την αντιπαλινδρομική επέμβαση, απαιτείται μια σειρά εξετάσεων (εκτός εάν τις έχει οργανώσει ήδη ο γιατρός σας) προκειμένου να επιβεβαιωθεί και ποσοτικοποιηθεί η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, να εκτιμηθεί η βλάβη που μπορεί να έχει προκληθεί στον οισοφάγο και να αποκλεισθούν άλλες πιθανές αιτίες για τα συμπτώματα. Αυτές περιλαμβάνουν:

Ενδοσκόπηση: Αυτή η εξέταση περιλαμβάνει τη διέλευση μιας κάμερας από το στόμα προς τον οισοφάγο και το στομάχι.

Μανομετρία οισοφάγου: Αυτή η εξέταση αναλύει τον τρόπο λειτουργίας του οισοφάγου (κινητικότητα). Επίσης ελέγχει εάν ο ΚΟΣ λειτουργεί κανονικά ή όχι.

24ωρη pHμετρία: Σε αυτή την εξέταση τοποθετείται μέσω της μύτης ένας λεπτός καθετήρας κατά μήκος του οισοφάγου. Καταμετρούνται τα επεισόδια παλινδρόμησης σε διάστημα 24 ωρών. Τα συμπτώματά σας εξετάζονται έναντι της καταγραφής για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει συσχέτιση, κάτι που αποτελεί ένδειξη για χειρουργική επέμβαση.

Υπερηχογράφημα κοιλίας: Μερικοί ασθενείς παραπονιούνται για συμπτώματα, μερικά από τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται απαραίτητα με παλινδρόμηση και πιθανόν να σχετίζονται με χολόλιθους. Ένα υπερηχογράφημα κοιλίας μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση.

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.