Ιατρείο μαστού

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ

Διεπιστημονική προσέγγιση

Το ιατρείο μαστού λειτουργεί βάσει διεθνών οδηγιών για τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού (τριπλή αξιολόγηση). Χρησιμοποιείται διεπιστημονική προσέγγιση με τη συμμετοχή ειδικού στην ακτινολογία μαστού, παθολόγου ογκολόγου, ακτινοθεραπευτή και πλαστικού χειρουργού.

Δυνατότητα πραγματοποίησης ετήσιου ελέγχου του μαστού, ο οποίος περιλαμβάνει το ιστορικό, την κλινική εξέταση και την αξιολόγηση μαστογραφιών και υπερηχογραφημάτων.

Συμβουλευτική και παρακολούθηση γυναικών υψηλού κινδύνου. Οι γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού εμφανίζουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο. Ο κίνδυνος διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των προσβεβλημένων συγγενών, την ηλικία τους κατά τη διάγνωση και τον βαθμό συγγένειας τους με εσάς.

Αξιολόγηση και διαχείριση ψηλαφητών και μη ψηλαφητών ευρημάτων του μαστού, συμπεριλαμβανομένων βιοψιών υπό υπερηχογραφική ή μαστογραφική καθοδήγηση (στερεοτακτική βιοψία με εφαρμοφή συστήματος κενού όταν ενδείκνυται).

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων μαστού. Χρησιμοποιούμε τεχνικές ογκοπλαστικής με στόχο τη βέλτιστη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού με το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού με διπλή μέθοδο εντόπισης (χρωστική και λεμφαγγειογραφία με ραδιοϊσότοπο) ή ο μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού ανάλογα με την ένδειξη. Άμεση ή μεταγενέστερη αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή μπορεί να προσφερθεί σε συνεργασία με εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό.

Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας προσφέρουμε εξατομικευμένη προεγχειρητική και μετεγχειρητική διαχείριση και παρακολούθηση.

This image for Image Layouts addon
Ο μαστός
This image for Image Layouts addon
Οι λεμφαδένες
This image for Image Layouts addon
Τύποι καρκίνου

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, ενώ άλλα μας βοηθούν να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο και την εμπειρία χρήστη (cookies παρακολούθησης). Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να επιτρέπετε τα cookies ή όχι. Λάβετε υπόψη ότι εάν τα απορρίψετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.